Všetky ochorenia majú pôvod vo vaších emóciách a v mysli

EFT - poradenstvo Milara

Generála Milana Rastislava Štefánika 43,Malacky,kraj Bratislava
+421905520365
+421902460414
skype- milara8
kontakt@milara.sk

EFT BODY: 

Výhody EFT:                                                     

  • rýchla
  • nebolestivá
  • nepotrebujete žiadne pomôcky a ani lieky
  • dá sa ľahko naučiť princíp a použiť niečo  aj doma 
  • pomohla aj tam kde iné metódy zlyhali 

Terapia EFT začína rozhovorom.  V rozhovore si vytýčime problémy s ktorými ste  prišli a chcete ich riešiť.  

Postupne pomocou ťukania na body,  zisťujeme príčiny problému.   
Uvoľňujeme prúdenie energie v tele, bolesti,  ale aj "zamrznuté" myšlienkové pochody.
 

Možnosti  : 

  • osobne 
  • skype -  terapia prebieha rovnako ako osobne, ale jednotlivé body vám ukazujem  a vy si sami na ne ťukáte.
  • novinka - Optimál EFT -  Vychádza z výsledkov kvantovej fyziky a naladením sa na podstatu bytia. Pri práci  potrebujem Vaše údaje: meno a dátum narodenia, ale aj problém ktorý riešite. Terapia sa vykonáva energeticky na diaľku. Na konci Vás informujem o priebehu a afirmáciách, poprípade ďalšom postupe.

Cena za terapiu EFT: 

( 1-1,5 hodiny ) ..............90€ 
Pri práci na diaľku a skype  sa platba  zasiela vopred na účet. 
 
 

Kontaktujte nás