Všetky ochorenia majú pôvod vo vaších emóciách a v mysli

EFT - poradenstvo Milara

Generála Milana Rastislava Štefánika 43,Malacky,kraj Bratislava
+421905520365
+421902460414
skype- milara8
kontakt@milara.sk

rozhovor o mne : rozhovor zahorak.pdf (1027098)

 

Volám sa Milada Ragasová,

od 1987 sa venujem vo voľnom čase poradenstvu. 

Terapiám a klientom sa venujem profesionálne od roku 2007. 

 

 
 
 • Vzdelanie, certifikáty  a prax :

  • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
  • Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo  (diplomová práca: Kvalita života seniorov vo vybranom kraji)
  •  Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca 
  • Odborná príprava mediátora , Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra JUDr. Mária Škondejová, B. Bystrica 
  • rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
  • akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
  •  akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
  •  Kurz syndróm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
  •  Duševné zdravie a zmysluplný život , Bratislava 
  • Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o.
  • Pripravení pre spotrebiteľské právo, Consumer Law Ready
  • Náročné situácie a nároční klienti v mediácií , JUDr. Mária Škondejová, BB
  • Odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
  • Terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
  • EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT
  • rodinné konštelácie s figúrkami
  •  certifikovaný regresný hlbinný terapeut
  • supervízie pre absolventov poradenských  kurzov a v pomáhajúcich profesiách
  •  reiki I, reiki II, majster reiki
  • manažér salónu krásy 
  •  zamestnanec štátnej správy 
  •  vedúca obchodnej pobočky
  •  diagnostika prístrojom quantum medical
  • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
  • manažérska  funkcia s.r.o.
  •  SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka 
  • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
  • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
  • supervízie pre poradcov - organizačný , podnikateľský poradca, kouč, tréner, lektor, poradenská činnosť v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti
  • numerológia
  • kurzy, výcviky a semináre
  • maľovanie obrazov
  •  poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet