Všetky ochorenia majú pôvod vo vaších emóciách a v mysli

EFT - poradenstvo Milara

Generála Milana Rastislava Štefánika 43,Malacky,kraj Bratislava
+421905520365
+421902460414
skype- milara8
kontakt@milara.sk

Kontakt

Názov firmy:

PhDr. Milada Ragasová - poradenstvo Milara

Miesto podnikania firmy

a korešpodenčná adresa:
Láb 409
90067 Láb /okr. Malacky/


Prevádzkáreň:

Ul. Generála Milana Rastislava Štefánika 43
90101 Malacky (kraj Bratislava)

Záhorie

Prevádzková doba : 

len na objednávky

 

č.t.: +421 902 460 414,

+421 905 520 365

skype: milara8

e-mail: milara@azet.sk, kontakt@milara.sk


Fakturačné údaje:
IČO: 44197756
DIČ:1046805485

IČ DPH: nie som platca DPH

Firma je zapísaná

v živnostenskom registri pod č.:

120-14235